Telespor AS

Nye bakgrunnskart fra Statens Kartverk

12. september 2013

Alle våre kunder i Norge har nå tilgang til å velge mellom flere av Statens Kartverk sine kart som bakgrunn i egen kartvisning hos Telespor AS. Dette medfører betydelig forbedring av brukeropplevelsen for mange av våre kunder. Valg av kart gjøres kan gjøres midlertidig på plusstegnet i kartbildet eller ved å endre standardkart på innstillinger. Våre kunder andre land må dessverre fortsatt benytte seg av våre tidligere kart, men ved endringer i frigivelse av statlige karttjenester i de respektive land kan dette normalt implementeres i vår tjeneste.