Telespor AS

Nyheter

21. desember 2018

Fra alle oss i Telespor vil gjerne ønske dere en god jul og et godt nytt år. I romjulen kommer vi til å kjøre en noe redusert åpningstid på telefon. Vi[…]

Les mer.

14. november 2016

I løpet av høsten har vi gjort en del endringer på brukerportalen, og nå har vi også oppdatert designet den offentlige nettsiden vår. Dette er blant annet gjort for å[…]

Les mer.

20. januar 2016

Telespor har fått nye kart over Sverige, basert på Lantmäteriets kartdata. I tillegg er det mulig for våre kunder i Sverige å få vist posisjonen i SWEREF-99. For våre islandske kunder[…]

Les mer.

4. september 2015

Vi har gleden av å annonsere at det er to mobil-apper for Android som presenterer posisjonsdata på mobilen. Den ene applikasjonen er utviklet av Per Lindholt, og kan lastes ned[…]

Les mer.

12. september 2013

Alle våre kunder i Norge har nå tilgang til å velge mellom flere av Statens Kartverk sine kart som bakgrunn i egen kartvisning hos Telespor AS. Dette medfører betydelig forbedring[…]

Les mer.