Telespor AS

Gode rutiner ved endt beitesesong

12. oktober 2023

For de som driver sesong basert begynner beitesesongen for 2023 nå å ta slutt. Vi ber om at dere følger disse stegene når dere skal legge fra dere radiobjellene for i år.

 1. Skru ut batterier.
  Ved å skru ut batteriene unngår man unødig slitasje på komponenter.
  Det hindrer og at dere blir fakturert for årsabonnement dersom enhetene er i bruk lengere enn tiden som er inkludert.
 2. Skru på batterilokk igjen.
  Etter at batteri er tatt ut, anbefaler vi at batteri lokk skrus på igjen.
  Dette hindrer fukt i å komme inn i enheten. Når enheten ikke er i bruk bør den lagres på et sted som er tørt og romtemperert.
 3. Ikke kast batterier i restavfall.
  Brukte batterier kan leveres inn i dagligvarebutikker eller på gjenbruksstasjoner.