Telespor AS

Mobilapper for Telespor-bjeller

4. september 2015

Vi har gleden av å annonsere at det er to mobil-apper for Android som presenterer posisjonsdata på mobilen.

Den ene applikasjonen er utviklet av Per Lindholt, og kan lastes ned ved hjep av QR-kode om ligger ute hos Lindholt data. Den andre er utviklset av Asplan Viak, og viser dyrene direkte i kart. Denne kan installeres på mobilen via Google Play, og heter Norgeskart. For å få muligheten for å vise dyrene sine i kart, må man betale for tilleggsfunksjonalitet for dette.