Telespor AS

Nye kart

20. januar 2016

Telespor har fått nye kart over Sverige, basert på Lantmäteriets kartdata. I tillegg er det mulig for våre kunder i Sverige å få vist posisjonen i SWEREF-99.

For våre islandske kunder er det mulig å få vist posisjoner i koordinatsystemet ISN93/Lambert 1993.