Telespor AS

Reparasjonskampanje av Radiobjella

29. januar 2021

Send inn Radiobjella til overhaling innen 12. februar og få den i retur til beitesesongen

Etter mange års drift har Telespors pågående kvalitetsovervåkning identifisert en mulig svakhet med strømforsyningen til Radiobjella. Dette fører til at enkelte enheter kan slutte å virke etter noen års drift, mens andre vil virke godt i mange år fremover. Problemet løses ved å fjerne komponenter med mulig svakhet.

Alle radiobjellene som ble levert i 2019-sesongen er allerede produsert med den oppgraderte modifikasjonen. I tillegg har Telespor modifisert flere tusen enheter fra tidligere serier. Etter to sesonger i bruk på beite kan vi konkludere med at modifikasjonen har vært veldig positiv og feilprosenten er lav.

Nå ønsker Telespor å ta et krafttak for å oppgradere alle radiobjeller som ble produsert i 2017 og 2018, slik at de kommer opp på samme status som 2019-serien.

Enhetene vil få en overhaling av kretskortet, helt ny kapsling/plastboks og ny programvare som er optimalisert for den nye batteriløsningen.

Selv om garantitiden er utløpt vil oppgraderinga for årsseriene 2017 og 2018 være gratis i 2021. Det tilkommer abonnement og batteri for 2021-sesongen for kr 140,- eks mva pr. Radiobjelle.

(Vi gjør oppmerksom på at du kanskje ikke vil få eksakt samme enhet i retur, men historikken vil følge individet som er tilknyttet)

I tillegg til reparasjonskampanjen ønsker vi også å tilby en gunstig panteordning for 17 og 18 serien samt øvrige enheter.

For 2016 17 og 18 serien tilbyr vi pant på kr 250 pr. innsendte Radiobjelle som trekkes fra mot kjøp av ny 4. generasjons Radiobjelle.

.

For alle 2. generasjons modellene vil du få en panteverdi på kr 200,- pr. enhet som trekkes fra ved kjøp av ny 4. generasjons Radiobjelle.

Produksjonsåret på enhetene vises ved å se på de to første tallene i enhetsnummeret. (17XXXXXXXX eller 18XXXXXXXX)

Skal vi klare å levere tilbake enheten i god tid før beitesesongen, ber vi deg sende inn enhetene du ønsker oppgradert eller pantet innen 12.02.2021.

Vi ber deg bruke vedlagt skjema eller lignende som legges ved forsendelsen.

Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført. Radiobjeller med best mulig kvalitet og lengst mulig levetid er viktig både for oss i Telespor og for våre kunder. Vi vil strekke oss langt for å få til dette, og håper du benytter deg av kampanjen.

Med vennlig hilsen
Nicolay B. Jansen. Daglig leder i Telespor AS