Telespor AS

Telespor nyhetsbrev, mars 2020

16. mars 2020

I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2 gir vi dere en liten oppdatering fra Telespor.

Hos oss har de ansattes helse prioritet, og vi har derfor iverksatt en rekke tiltak for å minimere smittepotensialet.

Vi benytter hjemmekontor i den grad det er praktisk mulig, og har minimumsavstand til andre medarbeidere når vi er flere på kontoret.

Pakking og utlevering av våre produkter foregår under strenge krav til renslighet av personell og omgivelser.

Utover dette kan vi meddele at Telespor vil holde åpent som normalt i tiden fremover.

Vi har batterier på lager, som i disse dager sendes ut til kunder i god tid før beitesesongen.

Produksjonen av 4. generasjon radiobjelle for 2020 sesongen er i rute, og vi vil nå vårt mål om utlevering av 1. batch i mars måned.

| Audun MacMillan, Telespor AS