Telespor AS

Viktig informasjon vedrørende batterier og radiobjeller.

1. juli 2020

Telespor AS benytter utbyttbare Litium batterier i alle radiobjeller.

Disse batteriene er å regne som farlig gods og skal derfor ikke sendes i posten etter bruk.

Har du defekt radiobjelle; ta ut batteriet før radiobjellen returneres og lever det til batterigjenvinning.

Har du en batteripropp med defekt eller manglende o-ring, må denne ikke benyttes.

Ta kontakt med Telespor AS for nye propper.

Telespor AS